Clients

 1. Hhiya Fabrics, Ahmedabad.
 2. Sursagar Dairy, Surendranagar.
 3. Mahindra & Mahindra Ltd, Nashik.
 4. Bharat Forge Limited, Baramati.
 5. Cipla Unit, Indore.
 6. Bhavpura & Zambudiyapura Villagae, Vadodara.
 7. Siemens Factory, Thana.
 8. Raj Bhawan, Mumbai
 9. Smruti Vatika, Motibagh, New Delhi
 10. Ammunition Factory, Khadki, Pune
 11. Sadika Farm House, Vasant Kunj Delhi
 12. Raipur Development Authority, Raipur
 13. Bhillai Corporation, Bhillai
 14. Maharajbagh Garden, PDKV, NagpurSlaughter House, Kamptee
 15. Phalton Municipal Council, Phalton
 16. Svaswara  Resort, Tadoba- Chimur etc.
 17. Premier Auto Ltd (Pimpri Chincwad)
 18. Warana Industries Ltd (Warananagar, Kolhapur)
 19. Ajay Metachem Pvt  Ltd (Wadki, Pune)
 20. Ammunition  Factory (Khadki, Pune)
 21. Mazgaon Dock
 22. Real Technocast, Rajkot.
 23.  Lion Point, Lonavala
 24.  Nagzira National Sanctuary
 25.  Municipal Corporation, Durg
 26.  Municipal Corporation, Bhilai
 27.  Municipal Corporation, Belgaum (2 Nos.) &  GCORP Bangalore
 28.  (MOU) Has Been Signed Between DRDO And Ministry Of Railways, Government  Of India.
 29.  (MOU) Has Been Signed Between DRDO And Ministry Of Drinking Water And Sanitation,  Government Of India.
 30.  (MOU) Has Been Signed Between DRDO,   Ficci And Ganga Action Parivar, Parmarth Niketan.